fbpx

Astrologija

Setite se svoje autentične prirode

Astrologija je potpuno moćna alatka za rad na sebi i kreiranje sopstvene budućnosti, ako znate da je koristite na pravi način i pre svega sa pravom svrhom.

Ljudi su oduvek gledali u zvezde pokušavajući da otkriju puteve svoje sudbine – u stvari, da otkriju SEBE!

Jednom kada upoznate sebe vi pre svega izgrađujete poverenje u sebe, prepoznajete svoje najintimnije žudnje i potrebe i – o, da – sve svoje crne rupe i blokade. A kada znate KO STE i ŠTA ŽELITE samo je pitanje trenutka kada možete ostvariti svoje želje.

A vaše želje su vaši istinski potencijali.

Jer da nešto ne možete da ostvarite – ne biste to ni želeli.

Ako sumnjate u ovu premisu, zapitajte se da li je to „nemoguće“ što želite ono što ZAISTA želite ili samo mislite da želite.

Oh, nije lako baš odgovoriti na ovo pitanje samome sebi, zar ne? Nije baš jednostavno zagledati se sam u sebe.

Postoji jedna priča koja kaže da je put oko sveta mnogo kraći od puta između vrha nosa i pupka iste osobe.

I zato su naše pramajke i praoci oduvek posmatrali zvezde. Gledajući u nebo pokušavali su da sagledaju u sebe. U svoje istinske želje i potrebe duše, u svoje potencijale i sve one blokade vešto sakrivene od svesti.

Astrološki kodovi koji su zapisani u vama su vaši lični kodovi sudbine.

A sudbina je itekako promenljiva kategorija. Ako znate na koji način i kada.

Astrologija može da vam da odgovore na pitanja:

  1. Koje su moje najveće snage?
  2. Koje su moji izvori moći?
  3. Šta me čini nemoćnom? I zašto?
  4. Šta me blokira? I zašto? Šta je ono što me sprečava da uvek budem srećna i zadovoljna?
  5. Koji je put do moje lične radosti?
  6. Kada je najbolje da krenem tim putem?
  7. Kako da donesem najbolju odluku?
  8. Od koga zavisi(m)? Šta je moja sloboda?
  9. Šta jeste, a šta nije moja odgovornost?
  10. Da li je ovo što osećam istinski i realno? Šta ako samo fantaziram?

Astrologija ne bi trebalo da vam daje odgovore na šta će tačno da vam se desi u životu i kada tačno.

Time vam se oduzima jedan od najvrednijih kvaliteta života – moć ličnog izbora, autentičnog iskustva i radost kreacije sopstvene budućnosti.

Jer vi vašu budućnost stvarate vašim izborima.

Ukoliko želite da stignete od tačke A do tačke B, astrologija je precizan GPS koji će vam ukazati na najbolje, najekonomičnije i najzabavnije puteve kao i na sve one slepe ulice i lavirinte kojima (više) ne morate da prolazite.

Astrologija je alatka svesti. Što više svesti imate o sebi i svom putu to će vaši izbori biti lakši i uspešniji.
Astrologija je alatka transformacije a ne informacije.
Astrologija je alatka za istinsko sećanje na svoju autentičnu prirodu.

Kao i svaka alatka, i astrologija traži veštinu Majstora koji je koristi.

Ukoliko želite da postanete vešta Majstorica /ok, može i vešti Majstor/ sopstvenog Života, dobrodošli!

Ovo su tekstovi koje sam napisala za vas, kako biste otkrili svu veličanstvenost astrologije i krenuli na put prisećanja svoje autentične prirode.

Prijavi se na AstroSis pismo koje ZaJedno sa mojom sestrom Minom šaljem svakog četvrtka u 9h

AstroSis pismo ti pomaže da budeš u toku sa trendom vremena, jer kad znaš kad je dobro vreme za akciju, a kad za povlačenje, postaješ magnet koji privlači prave stvari u pravom trenutku.

Email adrese ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.